Pogoji poslovanja

Opredelitev pojmov:

Proizvajalec: DEKORATIVA IN d.o.o.;

Kupec: pravna ali fizična oseba;

Proizvod: izdelek iz proizvajalčeve ponudbe

Ponudbe

Ponudbe so informativne, veljavnost je omejena na največ 30 dni od dneva izdaje.

Naročila

Kupec lahko naročilo osebno odda v  našem studiu ali po elektronski pošti, telefonskega naročila ne sprejemamo.

Na podlagi prejetega povpraševanja oziroma naročila se pripravi ponudba.

Kupec mora pred potrditvijo naročila temeljito pregledati ponudbo, preverite celotno vsebino, v primeru nejasnosti mora od proizvajalca zahtevati dodatna pojasnila.

Kupec je odgovoren za vsebino podanega naročila. Po potrditvi naročila spremembe s strani kupca niso več mogoče.

V primeru, da se ob izdelavi ali montaži naročena izdelka dogodi nemožnost izvedbe si proizvajalec pridržuje pravico do spremembe izdelka oziroma montaže.

Rok za dobavo izdelka ali storitve prične teči s prejemom dogovorjenega avansa.

Idejni osnutki, vizualizacija, risbe, fotografije, opisi, ki so bili pripravljeni za namen predstavitve projekta in naročila ostanejo v last proizvajalca kot intelektualna lastnina.

Kupec lahko to dokumentacijo uporablja zgolj  interno in mora poskrbeti, da ne omogoča dostop do le te tretji osebi ne glede ali v originalu ali v kopiji.